Raksti par mākslinieciINESES SILIŅAS
izstāde
PUTNU BULBULIS
Brīvība un iztēle ir bagātības, uz kurām balstas  gleznotājas Ineses Siliņas daiļrade.  Ineses Siliņas darbu saturs ir daudzplākšņains, ar zemtekstu, kurš atklājas simbolu valodā. Izstādes “Putnu Bulbulis” galvenais ierosmju avots ir pasakas, kuras Ineses Siliņas asociatīvajā iztēlē radušas savdabīga un izteiksmīga traktējuma iespējamību.Tomēr galvenais mākslas tēls ir cilvēks visās tā izpausmēs. Mākslinieces rokraksta specifiku nosaka akvareļa, kurš tiek papildināts ar akrilu, tehnikas izmantojums un virtuoza šīs tehnikas pārzināšana.

        Inese Siliņa atzīst :

„Pasakas ir tie brīnišķie sapņi, kuri cilvēkus mūždien vilina. Kas nevar notikt dzīvē, var notikt pasakā. Tur viss var nostāties kājām gaisā līdzīgi kā Markesam, kur Remediosa Daiļā uz līdzenas vietas uzbrauc debesīs. Manu darbu saturs ir pasaku brīva interpretācija, dažbrīd apņemta ar skumju humoru un grotesku. Krāšņais Putnu Bulbulis var būt gan nežēlīgs un visvarens, gan no cilvēku pielūgsmes skumjš un noguris. Savos darbos vēlos panākt emocionālu spriedzi, kā arī sasniegt vispārinājumu un runāt simbolu valodā.”